RODO

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LIBRO Dorota Grzegolec z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Warszawskiej 98/15.

Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych):  Dorota Grzegolec, telefon: +48 695 633 972, adres e-
mail: biuro@biuro-libro.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym również w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a dalej do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Każdy ma również prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Istnieje także możliwość wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, należy złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres e-mail: biuro@biuro-libro.pl.