Jednolity Plik Kontrolny

Od 01 lipca 2016 roku duży przedsiębiorca , który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego będzie musiał przekazywać na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) całość lub część ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych. Natomiast w zakresie ewidencji VAT będzie zobligowany do przekazywania informacji w formie JPK […]